Организација рада

Седиште оснoвне шкoлa „Дража Марковић Рођа" је у Смољинцу. У издвојеном одељењу у Шапину настава се изводи од првог  до четвртог разреда у два комбинована одељења. У издвојеном одељењиму у Малом Градишту  настава се изводи од првог до четвртог разреда у једном одељењу.

 

Правилно и савремено је  постављена  организација рада школе програмирањем и доследним праћењем реализације програма рада свих тела и органа , као и појединаца. Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а и раније, показала је да у наредном периоду треба организованије и успешније приступити следећим активностима:

 

 • омасовити примену савремених метода, облика и средстава рада,
 • омасовити примену активног учења као ефикаснијег облика рада,
 • применити дате образовне стандарде за крај првог и другог циклуса основног образовања и васпитања,                       
 • развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини,
 • увести ученике у технике самосталног рада,
 • студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала,
 • редовније и са квалитетнијим припремама изводити излете и посете културним,спортским манифестацијама као и занатским радњама, предузећима, сајмовима  образовања, наука и технологија,
 • имплементирати план професионалне ориентације у све обавезне и изборне предмете посебно у 7 и 8 разреду,
 • још боље организовати припрему ученика за такмичења и
 • извршити потпуну припрему ученика за успешно полагање завршног испита.

У току школске године вршиће се подстицање стручног и педагошког усавршавања наставника на семинарима, обрадом стручних тема  у оквиру актива, огледним предавањима и др.

 

Наставници у разредној настави

 

Р. бр. Имe и прeзимe Стручнa спрeмa Место Одељењски
старешина
1 Љубица Николић Професор разредне наставе Шапине II,III
2 Драгана Стојковић Професор разредне наставе Шапине I,IV
3 Весна Миленковић   Наставник разредне наставе Смољинац IV
4 Јелена Костић Професор разредне наставе Смољинац I
5 Маја Недељковић Професор разредне наставе Смољинац II, III
6

Тамара Јеремић

Професор разредне наставе Мало Градиште I, III

Наставници у предметној настави

 

Р. бр. Имe и прeзимe Прeдмeт  кojи предаје Одељењски
старешина
1 Дарко Јовановић Математика  V
2 Зорица Перић Српски jeзик   VIII
3 Катарина Јовановић Биологија   VII
4 Сандра Степановић Биологија  
5 Горан Стевић Ликoвнa култура           
6 Даница Пацикас Музичкa културa, Хор
7 Душица Цветковић Хемија  
8 Ивана Пауновић Историјa
9 Јелена Стојмировић Енглески језик VI
10 Срђан Марковић Техничко и инф.образовање/ Информатика
11 Миљан Милојковић Физичкo  в.
15

Тамара Станимировић

Географија
 16

Златко Симонић

Физика  

 

Наставници у изборној настави

 

Рeд. бр. Имe и прeзимe Мeстo Рaзрeд и
oдeљeњe
Изборни  предмети
1.        Срђан Марковић Смољинац V – VIII Информ.и рачунарство
2.        Тајана Тасић      Смољинац V Немачки језик
3.        Миодраг Милић Смољинац VI – VIII Немачки језик
4.        Миљан Милојковић Смољинац V – VII Изабрани спорт
5.        Даница Пацикас Смољинац V – VIII Хор и оркестар
6.        Иван Филиповић

Смољинац,

М.Градиште

I – VIII Верска настава
7. Марија Кочабер

Смољинац

Шапине

I - IV Верска настава
8. Катарина Jовановић

Смољинац

V-VIII

Грађанско васпитање,

 

 

                                 Помоћно и техничко особље  

 

Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО РАДА ЗАНИМАЊЕ
1 Ћирић Топлица Смољинац домар
2 Илић Берислав Смољинац ложач
3 Тодоровић Виолета Смољинац пом.радник
4 Лазић Тања Смољинац  пом.радник
5 Марковић Надица Смољинац пом.радник
6 Симић Санела Смољинац пом.радник

 

 

 

                         Кадровска структура управе школе

 

Р. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ВРСТА
СТРУЧНОСТИ
СТЕПЕН
СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ГОДИНЕ
РАДНОГ СТАЖА
ЛИЦЕНЦА
1 Тања Јеленковић, директор Филолошки факултет, мастер педагогије

VII

13 Да
2 Тамара Шкорић, секретар Правни факултет VII 9 Да
3 Богољуб Николић, шеф рачуноводства Виша пословна VI 25 Да

БРОЈНО  СТАЊЕ

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ

 

Разред

СМОЉИНАЦ

ШАПИНЕ

МАЛО ГРАДИШТЕ

 
 

У

У

У

 

I

11

3

2

    19

II

7

5

-

    12

III

8

8

1

    17

IV

8

5

-

    13

V

25

        16

VI

18

        18

VII

17

        17

VIII

13

        13

Σ

107

21

3

131

 

Број ученика према полној структури

 

МЕСТО

Разред

СМОЉИНАЦ

ШАПИНЕ

МАЛО ГРАДИШТЕ

 

М

Ж

У

М

Ж

У

М

Ж

У

I

5

6

11

1

2

3

      1     1      2

II

6

1

7

5

5

III

3

5

8

5

3

8

      1

IV

1

7

8

3

2

5

V

15

10

25

           

VI

10

8

18

           

VII

9

8

17

           

VIII

9

4

13

           

Σ

58

49

107

14

7

21

  2

1

3

 

Школа има ђаке путнике.  Из Шапина и Малог Градишта путује 37 ученика.  Ученици имају месечне карте које плаћа локална самоуправа.

 

 


 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2019 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech