Списак уџбеника за школску 2017/18.г.

 

 

Наставничко веће школе је на својим седницама, а на предлог наставника и стручних већа, донело Одлуку и утврдило следеће:

Списак уџбеника који се користе у настави од школске 2016/17. године:

 

I  РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

КЛЕТТ

БУКВАР, „Машина и Рашина игра словима“

СЛОВАРИЦА „Маша и Раша 1“

ЧИТАНКА 1, Игра речи,  уџбеник

Наставни листови „Маша и Раша“

2.МАТЕМАТИКА

КЛЕТТ

МАТЕМАТИКА 1, уџбеник

МАТЕМАТИКА 1, радна свеска

„Маша и Раша 1“ наставни листови из математике

3. СВЕТ ОКО  НАС

КЛЕТТ

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник

СВЕТ ОКО НАС 1, радна свеска

„Маша и Раша“ Радни листови

4.Музичка култура

КЛЕТТ

Музичко 1, „Маша и Раша 1“

5.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Family and friends foundation, уџбеник за 1. разред осн.школе

Family and friends foundation, радна свеска

6.Ликовно васп.

КЛЕТТ

Ликовно 1, „Свет у мојим рукама"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

КЛЕТТ

ЧИТАНКА 2, уџбеник

ЛАТИНИЦА 2, уџбеник

ГРАМАТИКА 2, «Маша и Раша»

Наставни листови «Маша и Раша»

МАТЕМАТИКА

КЛЕТТ

МАТЕМАТИКА 2, уџбеник

МАТЕМАТИКА 2, радна свеска

„Маша и Раша 2“, наст.листови

 СВЕТ ОКО НАС

КЛЕТТ

СВЕТ ОКО НАС 2, уџбеник

СВЕТ ОКО НАС 2, радна свеска

«Маша и Раша 2», наст.листови

МУЗИЧКО

КЛЕТТ

Музичко 2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Family and friends foundation, уџбеник за 2 раз. осн.шк.

Family and friends foundation, радна свеска за 2. Разред

ЛИКОВНО

КЛЕТТ

Ликовно 2

 

III  РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

КЛЕТТ

ЧИТАНКА 3, „Река речи“уџбеник

„Машина и Рашина језичка ризница 3“, уџбеник

„Маша и Раша 3“, наст.листови

2. МАТЕМАТИКА

КЛЕТТ

МАТЕМАТИКА 3, уџбеник

МАТЕМАТИКА 3, радна свеска

„Маша и Раша 3“, наст.листови

3. ПРИРОДА И   ДРУШТВО

КЛЕТТ

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, уџбеник

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, радна свеска

„Маша и Раша 3“, наст.листови

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

КЛЕТТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3, уџбеник

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА

        КЛЕТТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3, уџбеник

7.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Family and friends foundation, уџбеник за 3. раз. осн.шк.

Family and friends foundation, радна свеска за 3. Разред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

КЛЕТТ

ЧИТАНКА+ЦД 4, уџбеник

„О ЈЕЗИКУ 4“, уџбеник

„Маша и Раша“ , наставни листови

2. МАТЕМАТИКА

КЛЕТТ

МАТЕМАТИКА 4, уџбеник

МАТЕМАТИКА 4, р.свеска

„Маша и Раша 4“, наст.листови

3. ПРИРОДА И   ДРУШТВО

КЛЕТТ

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, уџбеник

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, р.свеска

„Маша и Раша“ наст.листови 4

4. МУЗИЧКА КУЛТУРА

КЛЕТТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА 4, уџбеник

МУЗИЧКА КУЛТУРА 4, р.свеска

5. ЛИКОВНА КУЛТУРА

КЛЕТТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА 4, уџбеник

7.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Family and friends foundation, уџбеник за 3. раз. осн.шк.

Family and friends foundation, радна свеска за 3. Разред

 

V РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

ЛОГОС

Читанка

 

Граматика

Математика

К. Центар

Математика - први део

 

Математика - други део

Историја

БИГЗ

Историја 5 (Петровић)

 

БИГЗ

Радна свеска 5 (Петровић)

 

РГЗ

Историјски атлас

Географија

ЗУНС

Географија 5, уџбеник

 

ЗУНС

Географија 5, р.свеска

 

РГЗ

Географски атлас

Енглески језик

ЛОГОС

Еnglish plus 5, уџбеник

 

ЛОГОС

English plus 5, р.свеска

Биологија

БИГЗ

Биологија- радни уџбеник

Техничко и информатичко о.

EDUKA

Техничко и информ. образовање

 

EDUKA

Конструктор УК5, ОК5

Ликовна култура

БИГЗ

Ликовна култура

Музичка култура

ЛОГОС

Музичка култура

Немачки језик

 ЗУНС

Hurra! Wir lernen Deutsch!1

     

VI РАЗРЕД

Предмет

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

ЛОГОС

Читанка 6

 

Граматика 6

Математика

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Збирка задатака

 

Математика уџбеник

Историја

KLETT

Историја уџбеник

   

Историја р.свеска

Географија

ЛОГОС

Географија уџбеник

 

РГЗ

Вежбанка за географију

 

ЛОГОС

Географија  радна свеска

Енглески ј.

ЛОГОС

English plus 6, уџбеник

 

ЛОГОС

English plus 6, р.свеска

Биологија

БИГЗ

Биологија уџбеник

Техничко

EDUKA

Техничко и информ. образовање

 

EDUKA

КОНСТРУКТОР УК6

Музичко

ЛОГОС

Музичка култура

Физика

ЛОГОС

Физика

Ликовно

БИГЗ

Ликовна култура

Немачки језик

ЗУНС

Hurra! Wir lernen Deutsch!2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII РАЗРЕД

   

Предмет

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

ЛОГОС

Читанка Ризница речи

 

Граматика

Математика

ЗАВОД

Математика уџбеник

 

Збирка задатака

Историја

БИГЗ

Историја  уџбеник

Историја, р.свеска

Географија

ЗУНС

Географија  уџбеник

Географија  радна свеска

Енглески језик

ЛОГОС

English plus 3, уџбеник

English plus 3, радна свеска

Хемија

БИГЗ

Хемија уџбеник

Хемија, р.свеска

Немачки језик

ЗУНС

Hurra! WirlernenDeutsch!3

Биологија

БИГЗ

Биологија уџбеник

Техничко

EDUKA

Техничко и информ. Образовање

Физика

ЛОГОС

Физика уџбеник

Ликовно

БИГЗ

Ликовна култура 7

Музичко

ЛОГОС

Музичка култура

VIII РАЗРЕД

Предмет

ИЗДАВАЧ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

Српски језик

ЛОГОС

Читанка

 

Граматика

Математика

ЗАВОД

Математика уџбеник

 

Збирка задатака

Историја

KLETT

Историја уџбеник

Историја, р.свеска

Географија

ЗУНС

Географија  уџбеник

 

ЗУНС

Географија, вежбанка

Енглески ј

ЛОГОС

English plus 4, уџбеник

 

ЛОГОС

English plus 4, р.свеска

Биологија

БИГЗ

Биологија радни уџбеник

Физика

ЛОГОС

Физика 8, уџбеник

Хемија

БИГЗ

Хемија 8, уџбеник

Хемија 8, р.свеска

Техничко

EDUKA

Техничко и информ. образовање

Ликовно

БИГЗ

Ликовна култура 8

Музичко

ЛОГОС

Музичка култура

Немачки језик

ЗУНС

Hurra! WirlernenDeutsch!4


  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2019 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech