Обједињен распоред писаних провера за разредну наставу - ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2023-24

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ, ШКОЛСКЕ 2023-2024.ГОДИНЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

  

I 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 25. 9. 2023. 5/09 Сналазимо се у простору
Енглески језик контролни задатак 2. 10. 2023. 2/10 Vocabulary
Српски језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Пишемо наученим штампаним словима
Математика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Геометрија
Српски језик контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Пишемо наученим штампаним словима
Енглески језик контролни задатак 30. 10. 2023. 6/10 Vocabulary
Математика контролни задатак 2. 11. 2023. 1/11 Бројеви од један до пет
Енглески језик контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Vocabulary
Свет око нас контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Моја породица и дом
Српски језик контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Читање и разумевање прочитаног текста – штампана слова
Математика контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Сабирам и одузимам до пет
Српски језик контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 Пишемо наученим писаним словима
Енглески језик контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Vocabulary
Математика контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Бројеви до десет
Свет око нас контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Учим да се сналазим и зима
Српски језик контролни задатак 28. 12. 2023. 5/12 Пишемо наученим писаним словима

 

II 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво првог разреда
Свет око нас иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво првог разреда
Српски језик иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво првог разреда
Енглески језик иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво из 1. разреда
Српски језик контролни задатак 25. 9. 2023. 5/09 Глас, слово, слог, реч, реченица
Математика контролни задатак 26. 9. 2023. 5/09 Сабирање и одузимање
Српски језик контролни задатак 6. 10. 2023. 2/10 Реченице према значењу (тачка, упитник и узвичник)
Математика контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Својства сабирања и одузимања
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Vocabulary
Свет око нас контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Други и ја
Српски језик контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Контролни диктат
Математика контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Одређивање непознатог броја
Математика контролни задатак 2. 11. 2023. 1/11 Римске цифре, писање бројева римским цифрама
Српски језик контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11 Реченице према значењу и облику
Математика контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Геометрија - линије
Српски језик контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Именице
Енглески језик контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Vocabulary
Свет око нас контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Култура живљења
Математика контролни задатак 26. 12. 2023. 5/12 Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10; Замена места чинилаца

 

 I-II 2 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика
 - II разред основне школе
иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 иницијални тест
Српски језик
 - II разред основне школе
иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 (иницијални тест)
Енглески језик - II разред основне школе иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво из 1. разреда (vocabulary)
Свет око нас - II разред основне школе иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 иницијални тест
Математика - I разред основне школе контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Сналазимо се у простору
Математика - II разред основне школе контролни задатак 26. 9. 2023. 5/09 Сабирање и одузимање
Енглески језик - I разред основне школе контролни задатак 4. 10. 2023. 2/10 Vocabulary
Српски језик - II разред основне школе контролни задатак 6. 10. 2023. 2/10 Реченице према значењу. Правописни знаци - тачка, упитник, узвичник)
Српски језик - I разред основне школе контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Пишемо наученим штампаним словима
Математика - I разред основне школе контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Геометрија
Математика - II разред основне школе контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Својства сабирања и одузимања
Свет око нас - II разред основне школе контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Други и ја
Енглески језик - II разред основне школе контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Vocabulary
Енглески језик - I разред основне школе контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Vocabulary
Српски језик - II разред основне школе контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Контролни диктат
Математика - II разред основне школе контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Одређивање непознатог броја
Српски језик - I разред основне школе контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Пишемо наученим штампаним словима
Математика - II разред основне школе контролни задатак 2. 11. 2023. 1/11 Римске цифре, писање бројева римским цифрама
Српски језик - II разред основне школе контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11 Реченице према значењу и облику
Свет око нас - I разред основне школе контролни задатак 17. 11. 2023. 3/11 Моја породица и дом
Српски језик - I разред основне школе контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Пишемо наученим штампаним словима
Енглески језик - I разред основне школе контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Vocabulary
Математика - I разред основне школе контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Сабирам и одузимам до пет
Математика - II разред основне школе контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Геометрија - линије
Енглески језик - I разред основне школе контролни задатак 6. 12. 2023. 2/12 Vocabulary
Енглески језик - II разред основне школе контролни задатак 6. 12. 2023. 2/12 Vocabulary
Српски језик - I разред основне школе контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 Пишемо наученим писаним словима
Српски језик - II разред основне школе контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Именице
Свет око нас - I разред основне школе контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Учим да се сналазим и зима
Математика - I разред основне школе контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Бројеви до десет
Свет око нас - II разред основне школе контролни задатак 22. 12. 2023. 4/12 Култура живљења
Математика - II разред основне школе контролни задатак 26. 12. 2023. 5/12 Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца
Српски језик - I разред основне школе контролни задатак 28. 12. 2023. 5/12 Пишемо наученим писаним словима

 

 

 III 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво из другог разреда
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из другог разреда
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво из 2. разреда
Природа и друштво иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво из другог разреда
Српски језик контролни задатак 28. 9. 2023. 5/09 Именице
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Бројеви до 1000
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammar and vocabulary
Енглески језик контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Grammar and vocabulary

 

III 2 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик иницијални тест 12.9.2023. 3/09 Шта смо научили у 2. разреду
Енглески језик иницијални тест 13.9.2023. 3/09 Градиво из 2. разреда (grammar and vocabulary)
Математика иницијални тест 14.9.2023. 3/09 Научили смо у 2. разреду
Природа и друштво иницијални тест 15.9.2023. 3/09 Научили смо у другом разреду
Математика контролни задатак 28.9.2023. 5/09 Бројеви до 1000
Српски језик контролни задатак 2.10.2023. 2/10 Именице
Енглески језик контролни задатак 18.10.2023. 4/10 Grammar and vocabulary
Енглески језик контролни задатак 6.12.2023. 2/12 Grammar and vocabulary

 

IV 1 - Распоред писаних провера

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Природа и друштво иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво обрађено у претходном разреду
Енглески језик иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво из 3. разреда
Српски језик иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво 3. разреда
Математика иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво 3. разреда
Математика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Бројеви већи од милион.
Читање, писање и упоређивање.
Месна вредност. Класе
Енглески језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Grammar and vocabulary
Енглески језик контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Grammar and vocabulary

 


  • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
© 2024 Ош Смољинац. Сва права задржана. Направљено од GruTech